Bandanzeigegeräte

Typ Beschreibung Datenblatt
BAZ 10
Bandanzeigegerät im Aluminiumgehäuse IP65
BAZ 12
Bandanzeigegerät für Schalttafeleinbau
BAZ 13
Bandanzeigegerät
Frischwasseranzeige
BAZ 14
Bandanzeigegerät mit
Frisch- und Abwasseranzeige
BAZ 5 Bandanzeigegerät RUND
BAZ 6 Bandanzeigegerät RUND mit Frisch- und AbwasseranzeigeBAZ 23
BAZ 24
newBandanzeigegeräte mit
CAN-Bus